ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА HAMMER GYM

Всеки посетител е длъжен:

• ДА СПАЗВА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
• ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С УДОБСТВОТО НА ОСТАНАЛИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ
• ДА ПАЗИ ИМУЩЕСТВОТО НА ЗАЛАТА
• ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ СИ ВЕЩИ
• ДА СПАЗВА ДОБРА ЛИЧНА ХИГИЕНА

Общи условия на залите

• ВСИЧКИ КАРТИ СА ПЕРСОНАЛНИ И НЕ СЕ ПРЕОТСТЪПВАТ!
• Задължително е тренирането в залата да става с чисти спортни обувки, преобути след влизане в обекта!
• Забранено е да се разхождате, тренирате и лягате голи върху уредите!
• След използване на дъмбели и свободни тежести е задължително те да бъдат подреждани на стойките им!
• Забранено е хвърлянето на тежести, местенето на уреди, както и използването им не по предназначение!
• Забранено е агресивно държание към останалите клиенти и персонала!
• Забранена е консумацията на храна на територията на залите!
• Шкафчетата са на разположение на клиента само за времетраенето на тяхното посещение. Ключовете се връщат на рецепция при излизане от залата!

При избора на упражнения и тежести всеки трениращ трябва да се съобразява с възможностите си и с моментното състояние на организма си. Залата не носи отговорност при травми и наранявания.

HAMMER GYM не носи отговорност за изчезнали вещи от залата и съблекалните!

Администрацията на HAMMER GYM си запазва правото да преустанови достъпа на нарушители и при неспазване на вътрешния ред!

При регистрация в залата всеки член декларира, че е запознат и съгласен с правилника за вътрешния ред.

Личните данни се използват единствено с административна цел. HAMMER GYM гарантира използването им само по предназначение!