ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА HAMMER GYM

Всеки посетител е длъжен:

• да спазва настоящите ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
• да се съобразява с удобството на останалите посетители
• да пази имуществото на залата
• да носи отговорност за личните си вещи
• да спазва добра лична хигиена

Общи условия на залите

• ВСИЧКИ КАРТИ СА ПЕРСОНАЛНИ И НЕ СЕ ПРОТСТЪПВАТ!
• задължително е тренирането в залата да става с чисти спортни обувки, преобути след влизане в обекта!
• забранено е да се разхождате, тренирате и лягате върху уредите голи!
• след използване на дъмбели и свободни тежести е задължително да се подреждат на стойките им!
• забранено е хвърлянето на тежести, местенето на уреди, както и използването им не по предназначение!
• забранено е агресивно държание към останалите клиенти и персонала
• забранена е консумацията на храна на територията на залата
• шкафчетата са на разположение на клиента само за времетраенето на тяхното посещение. Ключовете се връщат на рецепция при излизане от залата!

При избора на упражнения, тежести, всеки трениращ трябва да се съобразява с възможностите си и с моментното състояние на организма си. Залата не носи отговорност при травми и наранявания.

HAMMER GYM не носи отговорност за изчезнали вещи от залата и съблекалните!

Администрацията на HAMMER GYM си запазва правото да преустанови доспъпа на нарушители и при неспазване на вътрешния ред!

При регистрация в залата, всеки член декларира, че е запознат и съгласен с правилника за вътрешният ред.

Личните данни се използват единствено с административна цел. HAMMER GYM гарантира използването им само по предназначение.